top of page

GRANBLEX รุ่น JB-01 หินขาวเทาสยาม

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JB-02 หินสยามทราโวทีน

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JB-03 หินทรายเหลือง

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JB-04 หินทรายขาวลาย

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JB-05 หินทรายเขียว

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JB-06 หินครีมมาเฟล

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

JB-01 ขาวเทาสระบุรี
JB-01 ขาวเทาสระบุรี
JB-01 ขาวเทาสระบุรี
JB-01 ขาวเทาสระบุรี
JB-02-หินอ่อนสยามทราโวทีน
JB-02-หินอ่อนสยามทราโวทีน
JB-02-หินอ่อนสยามทราโวทีน
JB-02-หินอ่อนสยามทราโวทีน
JB-03-หินทรายเหลือง
JB-03-หินทรายเหลือง
JB-03-หินทรายเหลือง
JB-03-หินทรายเหลือง
JB-04-หินทรายขาวลาย
JB-05-หินทรายเขียว
JB-06-หินครีมมาเฟล
bottom of page