top of page

GRANBLEX รุ่น MOA-01 หินขาวเทาสยาม

ขนาด 6x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 56 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOA-02 หินสยามทราโวทีน

ขนาด 6x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 56 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOA-03 หินครีมมาเฟล

ขนาด 6x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 56 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOA-04 หินดาร์กเอ็มพาราโด้ ขนาด 6x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 56แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOA-05 หินทราโวทีนเกรย์

ขนาด 6x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 56แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOA-07 หินแบล็คมาควินน่า

ขนาด 6x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 56 แผ่น ต่อ ตร.ม.

bottom of page