top of page

GRANBLEX รุ่น MOB-01 หินขาวเทาสยาม

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOB-02 หินสยามทราโวทีน

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOB-03 หินครีมมาเฟล

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOB-04 หินไวท์วีนัส

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOB-05 หินทราโวทีนเกรย์

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOB-06 หินทราโวทีนลายไม้

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MOB-07 หินแบล็คมาควินน่า

ขนาด 10x59 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 17 แผ่น ต่อ ตร.ม.

bottom of page