top of page

คือ หินตกแต่ง ผนังและพื้น ไซด์ขนาดกลาง ที่เข้ามาเติมเต็มให้การออกแบบตกแต่ง ด้วยหินธรรมชาติ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ลักษณะของ ผลิตภัณฑ์เป็นหินธรรมชาติ100% มีขนาดตั้งแต่เล็กสุด 10 ซม. ถึง ขนาดใหญ่สุด 60 ซม. มีรูปแบบ และขนาด ตามมาตฐานในสินค้ารุ่นต่างๆ นอกจากนี้ ROCKTILE ยังสามารถสั่งตัดเป็นขนาดต่างๆ ตาม ที่ลูกค้า และผู้ออกแบบ ต้องการได้

bottom of page