top of page

GRANBLEX รุ่น CKT-01 หินเขาเทาสยาม

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-02 หินสยามทราโวทีน

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-03 หินคริสตัลบลู

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-04 หินคริสตัลไวท์

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-05 หินกาบดำสเปน

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-06 หินไลท์เยลโล่

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-07 หินกาบเขียวสเปน

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-08 หินกาบชมพูสเปน

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-09 หินมิลค์กี้ไวท์

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CKT-12 หินสยามทราโวทีนลายไม้

ขนาด 5x20 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 100 แผ่น ต่อ ตร.ม.

bottom of page