top of page

GRANBLEX รุ่น CST-01 หินขาวเทาสยาม

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-02 หินสยามทราโวทีน

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-03 หินดาร์กซิลเวอร์

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-04 หินกาบดำอินเดีย

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-05 หินคอปเปอร์ควอตซ์

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-06 หินโอเชี่ยนกรีนควอตซ์

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-07 หินแบล็คกราฟฟิตี้

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น CST-08 หินซีบร้ากรีนควอตซ์

ขนาด 5x19.5 ซม. ความหนา 1-1.2 ซม.

ปริมาณการใช้ 103 แผ่น ต่อ ตร.ม.

bottom of page