หินตกแต่ง GRANBLEX เป็นหินตกแต่ง ที่ผลิตจากหินธรรมชาติ แท้ 100 % ผลิตขึ้นจากความชำนาญ  และความเข้าใจ ในการใช้หินธรรมชาติในการตกแต่ง โดยเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ และสีสันที่แปลกตา จากทั่วทุกมุมโลกมาผลิต ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้สำหรับตกแต่งผนัง และพื้น โดยทำให้มีคุณสมบัติ ที่แตกต่างจากการใช้หินปกติ ติดตั้งง่าย ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติไร้รอยต่อ ระบบการติดตั้งแบบ Z-Shape ใช้เวลาน้อย เพียง 11 แผ่น ต่อตารางเมตร

GRANBLEX รุ่น PS-01 โอเชี่ยนกรีน

ขนาด 30x30 ซม. ผิวสไลด์

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PS-02 ไวท์โอเชี่ยน

ขนาด 30x30 ซม. ผิวสไลด์

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

PS-01-โมเสคหินกรวดโอเชียนกรีน
PS-01-โมเสคหินกรวดโอเชียนกรีน
PS-01-โมเสคหินกรวดโอเชียนกรีน
PS-01-โมเสคหินกรวดโอเชียนกรีน
PS-02-โมเสคหินไวท์โอเชี่ยน
PS-02-โมเสคหินไวท์โอเชี่ยน
PS-02-โมเสคหินไวท์โอเชี่ยน
PS-02-โมเสคหินไวท์โอเชี่ยน
PS-02-โมเสคหินไวท์โอเชี่ยน

GRANBLEX รุ่น PS-03 ทูโทนบราวน์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวสไลด์

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

PS-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PS-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PS-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PS-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PS-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์

GRANBLEX รุ่น PS,PN,PM โมเสคหินกรวดทะเล

GRANBLEX รุ่น PS-05 แบล็คไลท์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวสไลด์

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PS-04 แทนบราวน์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวสไลด์

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PS-06 โอเชี่ยนเอิร์ท

ขนาด 30x30 ซม. ผิวขัดเงา

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PS-07 โอเชี่ยนโรส

ขนาด 30x30 ซม. ผิวสไลด์

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PN-01 โอเชี่ยนกรีน

ขนาด 30x30 ซม. ผิวธรรมชาติ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PN-02 ไวท์โอเชี่ยน

ขนาด 30x30 ซม. ผิวธรรมชาติ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PN-04 แทนบราวน์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวธรรมชาติ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PN-05 แบล็กไลท์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวธรรมชาติ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PN-03 ทูโทนบราวน์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวธรรมชาติ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PN-06 โอเชี่ยนเอิร์ท

ขนาด 30x30 ซม. ผิวธรรมชาติ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PM-01 ดาร์กเกรย์

ขนาด 30x30 ซม. ผิวตัดขอบ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PM-03 ไวท์โอเชี่ยน

ขนาด 30x30 ซม. ผิวตัดขอบ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น PM-04 ออนนิกซ์เยลโล่

ขนาด 30x30 ซม. ผิวตัดขอบ

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MNP-03 แบล็คไลท์

ขนาด 30x30 ซม. เม็ดขนาดเล็ก

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น MNP-04 มัลติคัลเลอร์

ขนาด 30x30 ซม. เม็ดขนาดเล็ก

ปริมาณการใช้ 11 แผ่น ต่อ ตร.ม.

PS-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PS-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PS-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์own (3)
PS-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PS-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PS-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PS-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PS-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์ (2)
PS-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์ (4)
PS-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PS-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PS-06-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนเอิร์ธ
PS-06-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนเอิร์ธ
PS-06-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนเอิร์ธ
PS-06-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนเอิร์ธ
PS-06-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนเอิร์ธ
PS-06-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนเอิร์ธ
PS-07-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนโรส
PS-07-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนโรส
PS-07-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนโรส
PS-07-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนโรส
PS-07-โมเสคหินกรวดโอเชี่ยนโรส
PN-01-โอเชี่ยนกรีน2
e3b4908cffec348a782183ee2d3b9e36
PN-02-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PN-02-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยนan (1)
PN-02-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PN-02-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PN-02-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PN-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PN-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PN-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PN-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PN-03-โมเสคหินกรวดทูโทนบราวน์
PN-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PN-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PN-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PN-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PN-04-โมเสคหินกรวดแทนบราวน์
PN-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PN-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PN-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PN-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PN-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PN-05-โมเสคหินกรวดแบล็คไลท์
PN-06-โมเสคหินกรวดโอเชียนเอิร์ธ
PN-06-โมเสคหินกรวดโอเชียนเอิร์ธ
PN-06-โมเสคหินกรวดโอเชียนเอิร์ธ
PN-06-โมเสคหินกรวดโอเชียนเอิร์ธ
PN-06-โมเสคหินกรวดโอเชียนเอิร์ธ
PN-06-โมเสคหินกรวดโอเชียนเอิร์ธ
PM-01-โมเสคหินกรวดดาร์กเกรย์
PM-01-โมเสคหินกรวดดาร์กเกรย์
PM-01-โมเสคหินกรวดดาร์กเกรย์
PM-01-โมเสคหินกรวดดาร์กเกรย์
PM-01-โมเสคหินกรวดดาร์กเกรย์
PM-01-โมเสคหินกรวดดาร์กเกรย์
PM-03-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PM-03-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PM-03-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PM-03-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PM-03-โมเสคหินกรวดไวท์โอเชี่ยน
PM-04-โมเสคหินกรวดออนนิกซ์เยลโล่
PM-04-โมเสคหินกรวดออนนิกซ์เยลโล่
PM-04-โมเสคหินกรวดออนนิกซ์เยลโล่
PM-04-โมเสคหินกรวดออนนิกซ์เยลโล่
PM-04-โมเสคหินกรวดออนนิกซ์เยลโล่
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-03-โมเสคหินกรวดแบล็คโอเชี่ยน
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์
MNP-04-โมเสคหินกรวดมัลติคัลเลอร์

Head office Stonestylist.co.,Ltd. : 10 Moo 12 Bueng Thonglang Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150 Thailand Tel : 02-102-1642  Fax : 02-102-1643

Factory : 41271  Krong 9 Road Moo 12  Bung Thong Lang, Lam Luk Ka District, Pathum Thani

CDC Showroom :  CDC Place  Building D  Secound Floor  Room number 214/1   Tel & Fax : 02-101-6716   Direct call : 095-907-9229

 

© copy right by stonestylist.co.,Ltd.